Chính sách đổi, trả hàng, hoàn tiền

Công Ty TNHH Trường Vinh không thực hiện chính sách đổi, trả hàng và hoàn tiền. Chúng tôi cam kết sẽ bảo hành cho chủ xe đối với các hư hỏng do lỗi chi tiết hoặc lỗi lắp ráp trong điều kiện sử dụng và bảo dưỡng bình thường theo các điều kiện và điều khoản được nêu trong “Chính sách bảo hành”.