Dịch vụ & Bảo dưỡng

Bảo hành

– Về chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành hiện tại: bảo hành 3 năm hoặc 60.000km đối với toàn bộ xe (Trừ các hạng mục hao mòn tự nhiên). Năm 4, 5 hoặc 100.000 km với động cơ, hộp số, cầu xe.

Chính sách bảo hành mới: MIV thực hiện chính sách bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km với toàn bộ xe (Trừ các hạng mục hao mòn tự nhiên) Áp dụng đối với những xe được bán ra từ thời điểm tháng 7 năm 2019 trở về sau.

– Về chính sách gói bảo dưỡng định kỳ: Hiện tại MIV  bỏ cấp bảo dưỡng 5.000 km vì vậy lịch bảo dưỡng định kỳ mới là 10.000km hoặc 6 tháng.

Các anh chị hỗ trợ thông báo chính sách mới cho toàn bộ nhân viên của mình được biết và thực hiện.

Xin chân thành cám ơn sự hỗ trợ của các anh/chị!