Chính sách giá & Tài chính

Forester 2.0i-L

Giá công bố: 1.128.000.000 VND

Forester 2.0i-L trang bị Camera toàn cảnh 360
Giá công bố: 1.147.000.000 VND

Forester 2.0i-S trang bị Camera toàn cảnh 360
Giá công bố: 1.237.000.000 VND

Forester 2.0i-S EyeSight trang bị Camera toàn cảnh 360
Giá công bố: 1.307.000.000 VND